SMUTNÁ ZPRÁVA

Zemřel zakládající člen a dlouholetý předseda Speleoklubu Badizer Ardovo, SSS, Juraj Kankula. Ďuru jsem poznal snad ještě za společného státu, když jsem se s partou jeskyňářů z Moravského Krasu, vydal jednoho krásného podzimního dne do Slovenského Krasu. Pomohla tomu velká náhoda, že jsem dostal v Gombasecké jeskyni od průvodkyně typ na amatérské jeskyňáře bratry Kankulovi z Ardova. Od té doby jsem do Ardova jezdil opakovaně i několikrát do roka, kde jsem se s Ďurou a ostatními členy klubu účastnil různých akcí, ať´už v podzemí, tak i na povrchu. Ďuro byl velmi kamarádský, moudrý, vzdělaný člověk. Rychle mezi námi vzniklo velké přátelství. Kdyklov jsem přijel do Ardova, nikdy mě neodmítl a nabídl mě střechu nad hlavou. V podzemí to byl člověk, kterému jsem důvěřoval a vždy jsem věděl, že se na něj můžu spolehnout a že mě nenechá napospas osudu. Rád vzpomínám na akci, kdy jsme spolu byli jednoho suchého léta v Ardovské jeskyni a podařilo se nám dostat do koncového sifonu v třetí části této díry.. Tenkrát to byl boj o život, jeden druhého jsme tahali z bahna, které bylo tak hutné, že sám člověk neměl šanci se odlepit a udělat krok. Nebo když jsme spolu byli v propasti Brázda, kde jsme se pokoušeli proniknout koncovou úžinou do další části. Tam se nám zase nedostávalo kyslíku, a opět jsme se navzájem tahali a pomáhali si, jak jen to šlo. Ďuro, děkuji Ti, že jsi mě naučil mnohým jeskynářským dovednostem, lézt na leně, za přátelství....a moc Ti děkuji že jsem měl tu čest se s Tebou poznat a snad někdy.... Marťas Fotografie z archívu tu.

DNI OBCE ARDOVO 2016

Dňa 15.-16. júla 2016 sa členovia nášho speleoklubu zúčastnili na akcii Dni obce Ardovo. Ku spestreniu bohatého programu prispeli vybudovaním 40m dlhej lanovej dráhy, ktorá u detí zožala veľký úspech. Dúfame, že budú mať z tejto akcie pekné zážitky a po rokoch sa poniektorí stanú členmi nášho speleoklubu. :-) Fotografie z akcie tu.

20. VÝROČIE ZALOŽENIA KLUBU

Dňa 6.2.2016 sa v Kultúrnom dome Ardovo uskutočnila výročná členská schôdza Speleoklubu Badizer Ardovo pri príležitosti 20. výročia jeho založenia. Schôdze sa zúčastnilo 10 členov klubu a 7 hostí. Pamiatku zosnulých členov si prítomní uctili minútkou ticha. Schôdza sa niesla v slávnostnom duchu. Ako predseda klubu ďakujem členom, hosťom, sponzorom a priaznivcom klubu, ktorí podporili túto slávnostnú schôdzu. Prajem Vám veľa síl a teším sa na všetky nasledujúce úspešné aktivity v rámci klubu. Predseda klubu Alexander Skokan.

JASKYNE RÁKÓCZI A VASS IMRE

Obe jaskyne sa nachádzajú v Maďarsku, v Agg­te­lekskom národnom parku. Jaskyňa Vass Imre pri obci Jósvafő ( na konci doliny Tohonya ) a jaskyňa Rákóczi tesne vedľa obce Bódvarákó. Ako prvú z nich členovia nášho klubu navštívili Rákócziho jaskyňu č.1, ktorej otvor sa náchádza v banskej štôlni na 7. etáži kameňolomu Esztramos. Jaskyňa je dlhá 750m a hlboká 61m. Medzi výzdobou v nej nájdeme stalagtity, stalagmity, záclony, nespočetné množstvo hráškovitých a karfiolovitých útvarov, ako aj krasové jazierka. Našou ďalšou zastávkou bola jaskyňa Vass Imre, ktorej otvor sa nachádza v skalnatom teréne blízko okraja lesa. Je dlhá 2185m a hlboká 57m. Ide o typickú výverovú jaskyňu s peknou výzdobou. Jej časť v dľžke 260m je sprístupnená i verejnosti. Fotografie z akcie tu.

SPELEOŠKOLA BADIZER 2015

Tohtoročná Speleoškola Badizer Ardovo pozostávala z troch dní výuky. Prvý deň sa oboznamovalo s výstrojou, vznikom krasových planín v Národnom parku Slovenský kras a jeho jaskyňami. Učilo sa viazanie uzlov, ako aj práca s mapou a kompasom. Druhý deň sa odohrával v teréne. Išlo o nácvik pohybu v strmom horskom teréne a pohybu v jaskyni - samozrejme blato nesmelo chýbať :-) . Tretí deň bol lezecký. Nacvičovalo sa lezenie a zlaňovanie jednolanovou technikou na dvanásť metrov vysokom strome. Malému Maťkovi, len sedemročnému účastníkovi speleoškoly, sa kurz veľmi páčil, takže sme boli všetci veľmi spokojní a už sa tešíme na budúcoročnú speleoškolu. Fotografie z akcie tu.

PAMÄTNÁ TABUĽA SPELEOKLUBU

Na počesť dlhoročného pôsobenia nášho klubu v malebnej obci Ardovo bola dňa 10.5.2015 osadená pamätná tabuľa Speleoklub Badizer Ardovo. Táto tabuľa z čierneho mramoru, ktorá je pripevnená na vápencovú skalu, sa nachádza na novovybudovanom námestí v blízkosti obecného úradu.

PREHLIADKA JASKYNE BARADLA

Jaskyňa Baradla sa nachádza v Aggteleckom národnom parku a je so svojou dĺžkou vyše 20 km najnavštevovanejšou jaskyňou v Maďarsku. Jej najdlhšia, verejnosti sprístupnená trasa, má vyše 9 km a jej prehliadka trvá 6-7 hodín. Jaskyňa má viacero vchodov. Sála obrov patrí k najväčším jaskynným sálam v Európe. V mieste, kde sa stretávajú podzemné riečky Acheron a Styx /na Aggteleckej strane/ sa nachádza Koncertná sála s výbornou akustikou. Pri vchode do jaskyne /Jósvafő/ je múzeum-pamätný dom Huberta Kesslera s expozíciou, ktorá oboznamuje návštevníkov o postupe pri sprístupňovaní jaskyne pre verejnosť. Členovia nášho klubu absolvovali dlhú trasu /6,7km/ vstupom od obce Aggtelek po obec Jósvafő. Táto pozostáva z krátkej aggteleckej trasy s vybudovanými betónovými chodníkmi a osvetlením, ďalej pokračuje neosvetlenou spojnicou po rázcestie s pripojením na vetvu Vöröstó, odtiaľ už zasa vybudovanou a osvetlenou časťou až ku vstupu Jósvafő. Fotografie z akcie tu.

ÚČASŤ NA CVIČENÍ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

Dňa 25.4.2015 sa traja členovia nášho klubu ( Jakab G., Papko P., Varga R.) zúčastnili v maďarskom Szögligete, na cvičení Maďarskej jaskyniarskej záchrannej služby / Magyar Barlangi Mentőszolgálat /. Po príchode na miesto akcie - Szalamandra ház, sa všetci účastníci rozdelili do dvoch skupín a konala sa krátka porada. Po rozhovore s vedúcim skupiny sme sa dohodli, čo bude našou úlohou v jaskyni Bagoly-lyuk a vydali sme sa na hodinovú cestu k nej. Cieľom akcie bolo dostať ranenú osobu z hĺbky 120m. Záchrana sa začala vstupom do jaskyne a následne jej vystrojením cca okolo 11:00 hod. Po vybudovaní rádiovej siete postupne začali prichádzať záchranári, ktorí už mali stanovenú pozíciu s úlohami. Transport ranenej osoby nebol jednoduchý, nakoľko sa jednalo o vertikálnu jaskyňu s viacerými úzkymi priestormi. Vybudovalo sa 5 ťahacích bodov, pohyb raneného bol zabezpečený kladkami a protiváhou. Celá záchranná akcia sa skončila úspešne po vytiahnutí ranenej osoby z jaskyne cca okolo 18:00 hod. Po návrate do tábora, bola pripravená večera, spojená s vyhodnotením oboch záchranných akcií, kde sa každý mohol vyjadriť, čo bolo dobré, alebo čo by sa malo robiť inak. Touto cestou sa chcem poďakovať organizátorom za túto akciu a dúfam, že sa v budúcnosti ešte budeme môcť zúčastniť na podobných cvičeniach. -- Varga R. --

VEĽKONOČNÁ AKCIA 2014

Členovia nášho klubu sa i tento rok zúčastnili našej, už tradičnej veľkonočnej trojdňovej akcie, ktorá bola tentoraz zameraná na práce okolo Julovho ponoru a prehliadku okolia. Na akcii sa zučastnilo 11 našich členov. Počasie nám prialo a všetci sa už tešíme na budúcoročnú akciu.

SPELEOMÍTING 2014

Dňa 11.-12. 4. 2014 sa konal vo Svite Speleomíting 2014. Na podujatí­ boli prezentované aktuálne výsledky prieskumu, výskumu jaskýň a krasu u nás i vo svete a zaují­mavosti z oblasti speleológie. Z nášho klubu sa ho zúčastnili traja členovia. PROGRAM SPELEOMÍTINGU: 11. 4. 2014 - valné zhromaždenie SSS. 12. 4. 2014 - objavy členov SSS v Slovenskej republike, nové objavy v zahraničí, expedície, poznávacie cesty, novinky a zaujímavosti zo speleológie, výstava mapovej, fotografickej a inej dokumentácie.

HISTÓRIA KLUBU

Vznik klubu sa datuje od roku 1996. Zakladajúcimi členmi boli aj bývalí členovia Speleo Rožňava, ktorí tak už so speleologickou činnosťou mali praktické skúsenosti. Prvotné sídlo klubu bolo v Plešivci, v roku 2002 sa stala novým sídlom obec Ardovo, podľa ktorej klub dostal pomenovanie Speleoklub Badizer Ardovo. Pomenovanie badizer bolo odvodené od priepasti Badjizer nachádzajúcej sa na Silickej planine. Táto priepasť sa vyznačuje úzkymi priestormi a až extrémnym zablatením čo je charakteristické pre našu činnosť. K menám členov klubu sa viažu viaceré objavy väčšieho či menšieho charakteru doma ako aj v zahraničí. Napríklad objav 1 km jaskyne Zúgó v Kunovej Teplici ( ešte ako členovia Speleo Rožňava, ďalej objavenie cca. 70 m priepasti Garlika, pokračovanie Ardovskej jaskyne o dĺžke 192 m ( tretie poschodie ), pracovalo sa i na mnohých ďalších lokalitách Slovenského krasu ako je Veterná priepasť na Koniari, Ponor pri čerešni , Brezová priepasť, Trojský ponor, Železná priepasť a mnohých ďalších. V súčastnosti sa venujeme dvom lokalitám a to Joži lyuk a Julov ponor. Naši členovia absolvovali aj pracovno-exkurzné akcie doma na Slovensku ( napríklad pracovné akcie v náročnej vysokohorskej jaskyni Mesačný tieň, nácvik záchrannej akcie v Čachtickej jaskyni ), ako boli aj účastníkmi mnohých centrálnych akcií Slovenskej speleologickej spoločnosti - lezecké dni, jaskyniarsky týždeň, speleomíting. Členovia Speleoklubu Badizer Ardovo prispeli v zahraničí k objavom aj v Chorvátsku v priepasti Velebit, vo Francúzsku v krasovej oblasti Ardéž, kde na našu počesť nazvali aj jeden objavený dóm ..Sál de Badizer .. ako aj v ďalších krajinách ako je Vietnam , Česká republika a viacerých jaskýň v Maďarsku. U našich maďarských susedov sme sa podieľali aj na záchrannej akcii speleopotápača v jaskyni Rákoci barlang. V súčastnosti má náš klub 20 členov a dvoch čakateľov na členstvo.

*

SPELEOKLUB BADIZER ARDOVO

badizer.sk (c) 2016 Všetok obrazový i textový materiál je chránený autorským zákonom. Kopírovanie je prísne zakázané! e-mail: badizer@badizer.sk
Zanechajte nám odkaz v našej knihe návštev: Kniha návštev.

*