História klubu

Vznik klubu sa datuje od roku 1996. Zakladajúcimi členmi boli aj bývalí členovia Speleo Rožňava, ktorí tak už so speleologickou činnosťou mali praktické skúsenosti. Prvotné sídlo klubu bolo v Plešivci, v roku 2002 sa stala novým sídlom obec Ardovo, podľa ktorej klub dostal pomenovanie Speleoklub Badizer Ardovo. Pomenovanie badizer bolo odvodené od priepasti Badjizer nachádzajúcej sa na Silickej planine. Táto priepasť sa vyznačuje úzkymi priestormi a až extrémnym zablatením čo je charakteristické pre našu činnosť. K menám členov klubu sa viažu viaceré objavy väčšieho či menšieho charakteru doma ako aj v zahraničí. Napríklad objav 1 km jaskyne Zúgó v Kunovej Teplici ( ešte ako členovia Speleo Rožňava, ďalej objavenie cca. 70 m priepasti Garlika, pokračovanie Ardovskej jaskyne o dĺžke 192 m ( tretie poschodie ), pracovalo sa i na mnohých ďalších lokalitách Slovenského krasu ako je Veterná priepasť na Koniari, Ponor pri čerešni , Brezová priepasť, Trojský ponor, Železná priepasť a mnohých ďalších. V súčastnosti sa venujeme dvom lokalitám a to Joži lyuk a Julov ponor. Naši členovia absolvovali aj pracovno-exkurzné akcie doma na Slovensku ( napríklad pracovné akcie v náročnej vysokohorskej jaskyni Mesačný tieň, nácvik záchrannej akcie v Čachtickej jaskyni ), ako boli aj účastníkmi mnohých centrálnych akcií Slovenskej speleologickej spoločnosti - lezecké dni, jaskyniarsky týždeň, speleomíting. Členovia Speleoklubu Badizer Ardovo prispeli v zahraničí k objavom aj v Chorvátsku v priepasti Velebit, vo Francúzsku v krasovej oblasti Ardéž, kde na našu počesť nazvali aj jeden objavený dóm ..Sál de Badizer .. ako aj v ďalších krajinách ako je Vietnam , Česká republika a viacerých jaskýň v Maďarsku. U našich maďarských susedov sme sa podieľali aj na záchrannej akcii speleopotápača v jaskyni Rákoci barlang. V súčastnosti má náš klub 20 členov a dvoch čakateľov na členstvo.